Toàn Thư Tự Học Chữ Hán

  • Lượt đọc : 1.667
  • Kích thước : 42.98 MB
  • Số trang : 403
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.673
  • Số lượt xem : 9.790
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Toàn Thư Tự Học Chữ Hán" được biên soạn đặc biệt dành cho những người tự học chữ Hán, sách cung cấp nội dung phong phú cho nhiều trình độ khác nhau, từ nhập môn đến nâng cao, với những nhu cầu và mục đích có thể khác nhau ít nhiều, đồng thời cũng cố gằng cung cấp một lượng kiến thức có tính đa dạng bao quát nhiều lãnh vực, thuộc nhiều thể loại văn bản khác nhau của chữ Hán.

Sách còn được cấu tạo bởi các phần chính như sau:

1.NHẬP MÔN: gồm 126 bài học ngắn đi từ dễ đến khó, mỗi bài đều có phiên âm, dịch nghĩa, giải thích từ mới và ngữ pháp

2. NÂNG CAO: người học sau khi học kỹ phần này tổng cộng 102 bài) có thể nắm vững thêm một số từ vựng và trí thức ngữ pháp cần yếu để đọc hầu hết các sách chữ Hán thuộc nhiểu thể loại, trình độ khác nhau.

3.THƯ PHÁP: phần này do anh Lê Anh Minh chuyên trách biên soạn, có tính chuẩn xác và kinh điển cả về lý thuyết lẫn thực hành, để giúp những bạn yêu thích thư pháp có luôn tài liệu tham khảo chung trong một bộ sách gọi là Toàn thư tự học chữ Hán này .

Ngoài những nội dung chính nêu trên, sách còn được minh họa bởi nhiều hình vẽ và ảnh màu để người học có thêm tư liệu tham khảo hoặc xem thêm cho đỡ chán.