Việt án lần theo trang sử cũ

Tác giả : Trần Đình Ba
  • Lượt đọc : 226
  • Kích thước : 6.44 MB
  • Số trang : 482
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 227
  • Số lượt xem : 1.038
  • Đọc trên điện thoại :
Đọc qua Việt án lần theo trang sử cũ, độc giả có thể cảm được rằng, không phải vụ án nào cũng được xét xử dựa theo pháp luật, mà ngoài ra, tính công bình của những Quốc triều hình luật, Hoàng Việt luật lệ… còn phụ thuộc vào tài năng, cách xử lý của người nắm giữ cán cân pháp luật. Lại cũng qua đây, nhiều vụ án được khám phá thông qua những cách thức phá án hết sức sáng tạo, tài tình của quan xử án, chứng tỏ cha ông ta xưa kia khi phương tiện điều tra, xét hỏi còn hạn chế, đã rất linh hoạt vận dụng tài tình nhiều cách phá án, xử án khác nhau