Bảo Đại Hoàng đế cuối cùng

  • Lượt đọc : 25
  • Kích thước : 41.59 MB
  • Số trang : 287
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 197
  • Số lượt xem : 5.242
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bảo Đại Hoàng đế cuối cùng trên điện thoại
Phần I HOÀNG THÁI TỬ VĨNH THỤY
1. Đế hệ thi triều Nguyễn và dòng dõi của Thái tử Vĩnh Thụy.
2. Những giả thuyết về người cho thật sự của Vĩnh Thụy .
3. Thái tử Vĩnh Thụy.
4. Kế nghiệp .
5 Lễ an táng Vua Khải Định

Phần II TRÊN NGAI VÀNG
1. Bắc Đại tiếp tục sang Pháp du học
2. Hoàng đế ngụ du Bắc Kỳ
3. Những cải cách của Bảo Đại
4. Hành động đầu tiên
5. Chuyện chọn vợ của Bảo Đại
6. Lễ cuối của nhà vua
7, Hoàng tử, công chúa
8. Hoàng đế bị sa hồ
9. Bầy voi của Bảo Đại
10. Bảo Đại 'vì hành Sài Gòn

Phần III BƯỚC NGOẶT CỦA LỊCH SỬ
1. Bỏ Tây núp Nhật
2. Cách mạng tháng Tám năm 1945
3. Bảo Đại thoái vị
4. Cố vấn Vĩnh Thụy
5. Ra Hà Nội
6. Bảo Đại sang Trung Quốc và từ bỏ chức vụ cố vấn
7. Quốc trưởng Bảo Đại
8. Bảo Đại bị hạ bệ lần thứ hai

Phần IV CHUYỆN ĐỜI TƯ VÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI CỦA CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI
1. Người đẹp' trên sân quần vợt
2. Lý Lệ Hà – một trong những tình nhân của Bảo Đại
3. Khi Hoàng hậu Nam Phương ghen
4. Vua tiểu ngạo
5. Bà phi cuối cùng của Bảo Đại
6. Bảo Đại có bao nhiều vợ, can?
7. Những năm tháng cuối đời của Bảo Đại

PHỤ LỤC
1. Số phận cặp ấn kiếm của Bảo Đại
2. Đồng bạc Bảo Đại
3. Vị vua cuối cùng của triều đại cuối cùng xin thoái vị
4. Bắc phải đi Nam 5. Một số sự kiện trong cuộc đời Bảo Đại