Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng (1820-1841)

Thể loại: Lịch Sử ;Địa lý
Tác giả : Choi Byung Wook
  • Lượt đọc : 132
  • Kích thước : 8.51 MB
  • Số trang : 331
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 435
  • Số lượt xem : 2.310
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng (1820-1841) trên điện thoại
Phần I
QUYỀN LỰC ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỰ TIÊU VONG CỦA NÓ
Chương I
Di sản của hệ thống chính quyền Gia Định (1788 - 1802)
Chương II
Gia Định thành tổng trấn (1808 - 1832) và Lê Văn Duyệt
Chương III
Giải thể quyền lực ở vùng đất Nam Bộ
Phần II
NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ DƯỚI THỜI MINH MẠNG
Chương IV
Chính sách giáo hóa người Nam Bộ của Minh Mạng
Chương V
Hậu quả của chính sách đồng hóa của Minh Mạng
Chương VI
Đạc điền và bảo vệ tư hữu ruộng đất
Kết luận