Astanga Yoga – Để Thân Và Tâm Mạnh Mẽ

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Jean Hall
  • Lượt đọc : 363
  • Kích thước : 36.15 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 469
  • Số lượt xem : 2.536
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Astanga Yoga – Để Thân Và Tâm Mạnh Mẽ" là loạt bài các asanas của Astanga yoga tập trung vào sự nối kết thân và tâm qua mạch chảy của hơi thở. Trong một sự tương tự với sự sống, chúng ta hít thở và di chuyển vào trong và ra ngoài sự cân bằng và bất động, tạo nên một tình huống lý tường để ta có thể thực sự cảm thấy những ưu và nhược điểm, những chán chường và hạn chế cùa ta, và có thể học cách vẫn ở với chúng đấy nhưng không bị kẹt vào chúng dù trong vị trí nào. Chúng ta giữ dòng chảy ổn định - nhận vào vả thả ra với từng hơi thở.