Bệnh đái tháo đường - những quan điểm hiện đại

Tác giả : Nguyễn Huy Cường
  • Lượt đọc : 335
  • Kích thước : 3.31 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 201
  • Số lượt xem : 1.546
  • Đọc trên điện thoại :
Đái tháo đường là một bệnh mang tính xã hội cao ở các nước phát triển
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nhanh của bệnh đái tháo đường ở nước ta cũng trở thành một vấn đề lớn trong y học cộng đồng. Tại các cơ sở, nhất là cơ sở khám chữa bệnh ngày càng có nhiều đối tượng này.
Trong y tế, để đạt tốt mục tiêu điều trọ cần có sự cộng tác chặt chẽ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Nhưng có thể nói ít có loại bệnh nào cần sự hợp tác và chặt chẽ thường xuyên và lâu dài giữa thầy thuốc và bệnh nhân như đái tháo đường.
Vì thế việc cung cấp những kiến thức phổ thông cho bệnh nhân đái tháo đường là điều hết sức cần thiết.
Để đáp ứng nhu cầu trên tôi vui mừng giới thiệu với các bạn đồng nghiệp cũng như bạn đọc hay các bệnh nhân đái tháo đường cuốn sách này của Bs. Nguyễn Huy Cường.
Cuốn sách có ưu điểm đề cập tới sự hiểu biết khái quát về bệnh đái tháo đường, từ ngữ phổ thông dễ hiểu, cung cấp thông tin cần thiết về chuẩn đoán, điều trị và tự theo dõi đái tháo đường.