Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Các Nhà Lãnh Đạo Tiền bối Tiêu Biểu Của Đảng Và Cách Mạng Việt Nam

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Phạm Ngọc Anh
  • Lượt đọc : 113
  • Kích thước : 1.02 MB
  • Số trang : 220
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 388
  • Đọc trên điện thoại :
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian lao, thử thách, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, người con ưu tú của dân tộc, biết bao chiến sĩ yêu nước và cách mạng tiền bối đã cống hiến và hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tên tuổi và sự nghiệp của họ đã mãi mãi đi vào lịch sử, được nhân dân tưởng nhớ, khắc ghi.

Nhằm giúp cho bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến sĩ yêu nước và cách mạng xuất sắc đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách ngắn gọn, cô đọng những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, do tập thể tác giả thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn.

Tiểu sử các nhà lãnh đạo được sắp xếp thành hai cụm. Cụm thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng, cụm thứ hai là các nhà lãnh đạo tiền bối, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Thứ tự các bài viết được sắp xếp trên cơ sở thời gian hoạt động và vai trò, vị trí của các nhà lãnh đạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Tuy Nhà xuất bản và các tác giả đã rất cố gắng, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý phê bình để lần xuất bản sau cuốn sách có chất lượng tốt hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 10 năm 2016
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT