Điện Tử Công Suất

Tác giả : Võ Minh Chính
  • Lượt đọc : 1.153
  • Kích thước : 8.61 MB
  • Số trang : 396
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 976
  • Số lượt xem : 6.924
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung chính gồm có:
Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản ( đi ốt, tiristo, triac, tranzito…)
Chương 2: Chỉnh lưu (các mạch chỉnh lưu cơ bản, chỉnh lưu điều khiển dùng tiristo, chỉnh lưu với tải một chiều, bộ chỉnh lưu đảo chiều, bộ lọc một chiều…)
Chương 3: Bộ biến đổi xung áp ( cấu trúc, phân loại, phương pháp tính toán, bộ biến đổi xung áp, bộ điều chỉnh xung áp…)
Chương 4: Nghịch lưu độc lập và biến tần (phân loại nghịch lưu: nghịch lưu dòng 1 pha, nghịch lưu áp 1 pha, nghịch lưu dòng 3 pha, nghịch lưu áp 3 pha, nghịch lưu cộng hưởng song song, nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp, biến tần…)
Chương 5: Điền khiển và nâng cao chất lượng điện áp của bộ biến đổi ( phương pháp điều chế kinh điển, phương pháp điều chế PVM trong nghịch lưu 3 pha, phương pháp điều chế vector chuyển mạch PVM2…)
Chương 6: Hệ thống điều khiển bộ biến đổi ( khái quát, phân loại, cấu trúc, một số mạch thông dụng, mạch điều khiển…)
Chương 7: Mô phỏng mạch điện tử công suất ( mô phỏng bằng phần mềm máy tính, một số phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất, PSPICE, MATLAB, SIMULINK…)
Phụ lục: Các kí hiệu và bảng tra cứu các phần tử điện tử công suất…