Giải thích ngữ pháp – Minna chuukyuu I

  • Lượt đọc : 847
  • Kích thước : 1.15 MB
  • Số trang : 34
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 339
  • Số lượt xem : 2.779
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là phần tóm tắt ngữ pháp mina chuukyuu khá rõ ràng trình bày đẹp.
giúp các bạn dễ dàng tra cứu.