Hai mươi năm sau

Tác giả : Alexandre Dumas
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 19.08 MB
  • Số trang : 1075
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 122
  • Số lượt xem : 1.096
  • Đọc trên điện thoại :
Hai mươi năm sau là tập thứ hai trong thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba gồm: Ba người lính ngự lâm, Hai mươi năm sau và Tử tước đà Bragiolon (hay Mười năm sau nữa).
Hai mươi năm sau diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nước Pháp những năm 1648 - 1649 khi mà các nhân vật của tập truyện thứ nhất đã thêm hai mươi tuổi đời. Lúc ấy, giáo chủ tể tướng đờ Risolia và vua Luy VIII đã chết, vua Luy XIV nổi ngôi mới có mười tuổi. Hoàng hậu Anng đ'triso làm nhiếp chính và đưa người tình của mình là giáo chủ Madaranh gốc Ý lên làm tể tướng.
Tinh tham lam, biển lận, xảo quyệt và những sự bóc lột tàn tệ của Madaranh cùng những hành vi chuyên quyền độc đoản của triều đình dấy lên lòng căm phẫn cao độ trong nhân dân và cả trong lớp hoàng thân, quý tộc bị chèn ép, khủng bố.
Thời gian ấy giai cấp tư sản ở châu Âu đã hình thành và phát triển, bắt đầu bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt với giai cấp phong kiến thống trị và triều đình của nó. Ở nước Anh, một nước công nghiệp phát triển sớm và mạnh, cuộc cách mạng dân chủ tư sản do Olive Crômoen lãnh đạo rồi lôi kéo được nghị viện và quân đội chống lại vua Saclơ I, lật đổ vương quyền và tuyên bố nền cộng hòa, gây ảnh hưởng vang dội đến tình hình các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Tại Pháp, những tầng lớp tư sản giành được sự đồng tình của nghị viện và một số nhà quý tộc lại được nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là thị dân, ủng hộ, đã lập ra phong trào La Frôngđơ chống lại Madaranh và triều đình, gay lên những cuộc bạo loạn và dựng những lũy chiến đấu nổi tiếng ở giữa Pari, buộc triều đình phải trốn khỏi kinh đô và đàm phán.