Hào quang vật lý trong bầu trời Phật học

Tác giả : Nguyễn Trí Thạch
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 50.08 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 179
  • Số lượt xem : 1.457
  • Đọc trên điện thoại :
"Hào quang vật lý trong bầu trời Phật học" của tác giả Nguyễn Trí Thạch đã dựa vào những quan điểm cơ bản nhất thuộc nền tảng tư tưởng của Phật học, những quan điểm hoàn toàn dựa vào chân lý, chắt lọc và vận dụng một cách sáng tạo các qui luật vận động của hiện thực khách quan, do đức Phật khám phá và lấy đó làm cơ sở cho chủ thuyết Phật đạo của mình. Quyển sách nhỏ này có tham vọng chỉ ra sự hòa quyện, sự thông qua nhau của hai thế giới. Và cũng từ đó, chứng tỏ cơ sở về tiên đoán của Einstein: “Phật giáo thỏa mãn các điều kiện của một tôn giáo toàn cầu. Một Tôn giáo của Khoa học”. Với nội dung ấy, quyển sách chỉ là một tiểu luận, một tiếng vọng khẽ của Triết học, ít nhiều có tính đột phá