Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm Hóa học

Tác giả : Trần Kim Tiến
  • Lượt đọc : 91
  • Kích thước : 12.72 MB
  • Số trang : 319
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 946
  • Đọc trên điện thoại :
Hiện nay tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, khoa hóa học của các trường đại học, các trường trung cấp, dạy nghề, các trường phổ thông trung học và tại nhiều nhà máy xí nghiệp ở nước ta đều có các phòng thí nghiệm hóa học. Các viên làm việc trong các hiểm bắt nghi can tổ ong xuyên phải tiếp xúc với phòng thí nghiệm này các hóa chất. Trong tiếp xúc và làm việc, hàng ngày nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm, đặc biệt người lao động mang tính luôn bị đe dọa bởi những mối nguy từ nhiều hóa chất và những công việc khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc những tai nạn. Trong SỐ sự cố và tai nạn đó, có những vụ do khách ra. Nhưng có rất nhiều vụ xảy ra do yếu tố chủ quan của người lao động, do không nắm vững kỹ an toàn lao động khi làm việc với các hóa chất hoặc coi thường, xem nhẹ, hoặc bỏ qua các kỹ thuật an toàn cần thiết. Thực tế cho thấy nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn, sự cố xảy ra trong ngành hóa chất nói chung nhân viên phòng thí nghiệm và đa số học viên và trong các phòng thí nghiệm hóa học nói riêng, mặt do sự chưa nhận thức hết trách nhiệm của hoặc nhân viên phòng thí nghiệm, mặt khác do xúc với công việc đều thiếu các kiến thức sơ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật khi phòng thí nghiệm hóa học.
Để giúp cho cán bộ và viên các phòng thí nghiệm hóa học, sinh viên, của các trường đại học, trung học kỹ thuật có đến hóa học và học sinh phổ thông trung có thêm các kiến thức kỹ thuật an toàn khi làm tại các phòng thí nghiệm hóa học chúng tôi biên cuốn sách "KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC" này. Nội dung cuốn sách đi thẳng vào các kỹ thuật an toàn khi tiếp cận những công việc được tiến hành trong các phòng g thí nghiệm hóa học ở hầu hết các cơ sở nghiên giảng dạy và sản xuất ở nước ta.
Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo dùng cho hướng dẫn kỹ thuật an toàn trong khi làm việc tại các phòng thí nghiệm hóa học.