Kỹ Thuật Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Đường Hồng Dật
  • Lượt đọc : 315
  • Kích thước : 4.23 MB
  • Số trang : 157
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 212
  • Số lượt xem : 1.539
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng” của tác giả Đường Hồng Dật biên soạn nhằm giúp bà con nông dân sử dụng phân bón một cách hiệu quả và hợp lý để để tăng năng suất nông sản, tăng phẩm chất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Có thể nói biện pháp bón phân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bên cạnh nhiều nông dân có hiểu biết, có trình độ thâm canh, việc sử dụng phân bón đúng đã mang lại những hiệu quả to lớn, còn khá nhiều nông dân hiểu biết về phân bón và sử dụng phân bón còn có những hạn chế, do đó sử dụng phân bón không đúng, thiếu cân đối, thiếu hợp lý cho nên chỉ mang lại hiệu quả thấp, thậm chỉ còn làm giảm năng suất cây trồng, giảm phẩm chất, chất lượng nông sản, ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất đai, làm tăng ô nhiễm môi trường.