Nếp Cũ Hội Hè Đình Đám - Quyển Thượng

Tác giả : Toan Ánh
  • Lượt đọc : 259
  • Kích thước : 2.09 MB
  • Số trang : 292
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 212
  • Số lượt xem : 1.272
  • Đọc trên điện thoại :
Chúng ta phải trở lại thời tiền đệ nhị thế chiến, hay gần nhất cũng phải từ đầu năm Ất Dậu (1945) trở về trước, cái thời mà phong tục tập quán của dân ta chưa chịu nhiều sự biến đổi trước áp lực của thời cuộc, với những sinh hoạt cổ truyền theo tổ chức xã hội trong một nếp sống nông nghiệp của tiền nhân. Những phong tục tập quán này biểu lộ dân tộc tính của Việt Nam với nhiều cái hay cái đẹp, nhiều điều cao khiết lành mạnh ngày nay đã dần phai mờ trước cuộc hưng vong của đất nước. Muốn tìm lại tất cả những cái hay đẹp cao khiết lành mạnh ấy, tuy chỉ mới trải qua mấy chục năm, mà sao coi như xa xôi lắm, và do đó cũng không phải là dễ dàng.
Trong tập sách này, chúng tôi muốn nói tới những Hội hè đình đám của dân ta, những hội hè đã từng mua vui cho người dân, đã từng chứng tỏ ý niệm thiêng liêng tôn giáo của người dân qua lễ nghi, đã từng nêu cao lòng biết ơn của người dân đối với các bực anh hùng đất nước cũng như đối với các vị thần linh, nhất là các vị Thành hoàng đã che chở phù hộ cho dân mỗi xã, và nhất là đã từng là những dịp để người dân ôn lại lễ nghi, nhớ lại phong tục.