Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa: Trí Tuệ

Thể loại: Lịch Sử ;Triết Học
Tác giả : Trình Ngọc Hoa
  • Lượt đọc : 660
  • Kích thước : 2.47 MB
  • Số trang : 110
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 899
  • Số lượt xem : 5.056
  • Đọc trên điện thoại :
Lúc thầy Khổng Tử cùng các đệ tử đi trên đường bỗng gặp cậu bé 7 tuổi đắp thành cát chặn đường đi. Bảo thế nào cậu cũng không chịu nhường đường, thầy Khổng Tử phải xuống xe để xin mà lại bị cậu này bắt bí bằng một tràng câu hỏi:

Cháu xin hỏi, xưa nay, xe tránh thành hay thành phải tránh xe?
Ngài có biết mình có bao nhiêu sợi lông mày không?

Trên trời có bao nhiêu ngôi sao?

Mặt trời lúc nào gần ta nhất, lúc nào xa ta nhất?

Khổng Tử phải chịu, đành bảo cậu bé rằng: "Điều này cho thấy học vấn của ta vẫn còn nông cạn lắm!"

Đến người thiên cổ còn lấy tính khiêm cung làm trọng, lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân thì những người thời nay tự cao, khoác lác phải cảm thấy thật xấu hổ.

Bài học của người xưa nhưng vẫn còn sáng ngời những giá trị nhân văn bất biến. Chúng ta sẽ được biết thêm nhiều tích truyện, rút ra nhiều bài học như thế trong cuốn sách Trí tuệ nằm trong bộ sách Những câu chuyện Trung Hoa xưa.

Thuộc bộ sách