Phù thuật và tín ngưỡng An Nam - Nhập môn triết học văn minh người An Nam

Tác giả : Paul Giran
  • Lượt đọc : 27
  • Kích thước : 71.72 MB
  • Số trang : 415
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 423
  • Số lượt xem : 3.407
  • Đọc trên điện thoại :
PHÙ THUẬT VÀ TÍN NGƯỠNG ÁN NAM không chỉ là một tác phẩm thuần chất nghiên cứu tôn giáo, mà còn là một dẫn nhập về triết lý văn minh của người An Nam.
Giữa vô vàn những chi tiết đa dạng về tín ngưỡng tâm linh trong sách, bạn đọc vẫn có thể thấy mục đích chính yếu của tác giả là tìm hiểu về Tâm hồn An Nam, những cảm nghĩ đặc thù vốn là cái góp phần định hình nên các thiết chế xã hội lâu đời và bền chặt, bắt đầu từ những đơn vị nhỏ như gia đình, dòng tộc, làng xã. Mối quan tâm đó, dĩ nhiên rất hợp lý đối với một quan chức trong chính quyền Thuộc địa như Paul Giran, đã được cụ thể hóa qua một chủ đề quan trọng hàng đầu khi nghiên cứu một nền văn minh bản địa: tỉn ngưỡng - tôn giáo.
“Sau khi đọc xong vì gặp sách lại, ta sẽ cảm thấy rõ hơn bao giờ hết tình kiểu càng bão huyền – thậm chí diện khủng – trong những lý thuyết động hóa của chúng ta, những lý thuyết muốn biến người bản xứ ở các xứ thuộc địa thành những người giống chúng ta. Tôi mong - mà không dám hy vọng qua nhiệt, do những thành kiến còn quả đại dùng – rằng tác phẩm này của ngài Giran có thể đem đến những đánh giả công bằng hơn cho những ai ít nhiều tham dự hoặc quan tâm đến việc cai trị hoặc quản lý các cơ quan của chúng ta ở hải ngoại.
Gustave Le Bon - tác giả Tâm lý học đảm đồng và Tâm lý học dân tộc