Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 656
  • Kích thước : 35.75 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 239
  • Số lượt xem : 2.164
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành.Sách gồm 4 phần:Trồng trọt,Lâm nghiệp,Chăn nuôi,Thủy sản.Mỗi phần có những chuyên đề riêng (chương riêng) cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kiến thức trong các chương.

Phần 1: Trồng trọt
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng
Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
Bài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Bài 15: Làm đất và bón phân lót
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
Ôn tập phần 1: Trồng trọt
Phần 2: Lâm nghiệp
Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
Bài 26: Trồng cây rừng
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng
Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng
Bài 28: Khai thác rừng
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp
Phần 3: Chăn nuôi
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
Bài 31: Giống vật nuôi
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
Bài 34: Nhân giống vật nuôi
Bài 35: Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Bài 43: Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
Ôn tập phần 3: Chăn nuôi
Phần 4: Thủy sản
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản
Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản
Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )
Bài 53: Thực Hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá)
Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
Ôn tập phần 4: Thủy sản

Thuộc bộ sách