Sách Giáo Viên Âm Nhạc 4 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 4 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Ngọc Khải
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 22.71 MB
  • Số trang : 98
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 895
  • Đọc trên điện thoại :
Âm nhạc 4 – Sách giáo viên thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên soạn kế hoạch bài dạy và tổ chức các hoạt động dạy học một các sinh động, hấp dẫn nhằm mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực chung và năng lực âm nhạc cho học sinh.

Âm nhạc 4 – Sách giáo viên gồm hai phần:

– PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHẠC 4

— PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CÁC CHỦ ĐỀ.

Ở Phần một, sách nêu ra những vấn đề về chương trình, phương pháp, tổ chức hoạt động dạy học theo từng phân môn, phương pháp đánh giá,... giúp giáo viên có cơ sở để thực hiện các hoạt động dạy học.

Ở Phần hai, sách đưa ra những gợi ý cho giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy từng chủ đề trong sách giáo khoa Âm nhạc 4 (CTST) theo tinh thần Công văn 2345/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 07/06/2021); trong đó chú trọng việc xác định yêu cầu cần đạt của chủ đề bài học âm nhạc. Từ đó, giáo viên có thể cụ thể hoá các nội dung học tập âm nhạc như: Hát, Đọc nhạc, Nghe nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc thành những hoạt động dạy học trên lớp. Tuy nhiên, những gợi ý này chỉ mang tính tham khảo, tuỳ tình hình thực tế của nhà trường, đặc điểm của học sinh; giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt để có thể tối ưu hoá việc dạy học nhằm phát triển năng lực âm nhạc đến học sinh.

NHÓM TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách