Sách Giáo Viên Đạo Đức 4 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 4 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 31.08 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 92
  • Số lượt xem : 1.140
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Đạo đức 4 – Sách giáo viên (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn để hỗ trợ giáo viên và nhà quản lí giáo dục trong việc tổ chức hoạt động dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 4, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đồng thời giúp giáo viên và nhà quản lí giáo dục thực hiện tốt Chương trình môn Giáo dục công dân. Cuốn sách gồm hai phần:

Phần một: Những vấn đề chung về dạy học môn Đạo đức lớp 4 giúp giáo viên, các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về môn Đạo đức lớp 4 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, con đường hình thành và phát triển năng lực của học sinh cũng như cách đánh giá kết quả hoạt động của các em. Đồng thời ở phần này còn giới thiệu cấu trúc sách giáo khoa và cấu trúc từng bài dạy trong sách giáo khoa Đạo đức 4 – bộ sách Chân trời sáng tạo.

Phần hai: Hướng dẫn thực hiện các bài học trong sách giáo khoa Đạo đức 4. Sách giáo khoa Đạo đức 4 – bộ sách Chân trời sáng tạo gồm 8 chủ đề, được thiết kế thành 12 bài học. Phần này hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu của từng bài học với các nhiệm vụ dành cho học sinh và cách tổ chức hoạt động dạy học mà giáo viên có thể thực hiện. Trong từng bài học, chúng tôi gợi ý giáo viên tạo cơ hội để học sinh được tăng cường trải nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế. Qua đó, học sinh được hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết. Lưu ý, nội dung của Phần hai chỉ mang tính chất gợi ý, tham khảo. Giáo viên có thể sáng tạo, tổ chức hoạt động dạy học theo cách riêng của mình, nhưng cần đảm bảo những mục tiêu của chương trình môn học đưa ra.

Chúc các thầy cô dạy tốt, dạy hay!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách