Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Mĩ Thuật 11 – Kết Nối Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Gia Lê
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 14.92 MB
  • Số trang : 74
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 21
  • Số lượt xem : 284
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục
PHẦN MỘT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Khái quát về chương trình môn Mĩ thuật
2. Giới thiệu sách giáo khoa Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
3. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
5. Tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị giáo dục
PHÂN HAI. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Chuyên đề 1: Thực hành vẽ hình hoạ 2
Chuyên đề 2: Thực hành vẽ trang trí 2
Chuyên đề 3: Thực hành vẽ tranh bố cục 2

Thuộc bộ sách