Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Âm Nhạc 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Phương Hoa
  • Lượt đọc : 67
  • Kích thước : 8.13 MB
  • Số trang : 42
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 24
  • Số lượt xem : 433
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 là tài liệu tham khảo cho việc soạn giáo án của các thầy, cô giáo dạy môn Âm nhạc lớp 11. Sách được biên soạn theo sách giáo khoa Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt làm sách giáo khoa.

Cuốn sách được thiết kế gồm hệ thống các hoạt động và gợi ý cụ thể cho việc đánh giá học tập theo năng lực học sinh, phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cuốn sách gồm hai phần

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG

Phần một giúp giáo viên tìm hiểu: mục tiêu môn học, quan điểm biên soạn, yêu cầu học sinh cần đạt được về năng lực và phẩm chất, cấu trúc nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá.

PHẦN HAI. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

Phần hai là hướng dẫn dạy học cho từng chuyên đề cụ thể. Mỗi chuyên đề gồm một số bài học, mỗi bài có cấu trúc chung như sau:

I. Yêu cầu cần đạt

II. Thiết bị dạy học và học liệu

III. Tiến trình dạy học

Các phương án trình bày trong các phần này chỉ là những gợi ý. Các thầy, cô giáo có thể tự do lựa chọn, điều chỉnh và sáng tạo các phương án riêng của mình sao cho phù hợp với năng lực, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và điều kiện dạy học ở lớp, trường, địa phương mình.

Mong rằng cuốn sách này có thể giúp các thầy, cô dạy tốt Chuyên đề học tập Âm nhạc 11. Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét, phê bình của các thầy, cô và bạn đọc.

Các tác giả

Thuộc bộ sách