Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 11 Công Nghệ Chăn Nuôi – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Huy Hoàng
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 17.83 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 886
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng kế hoạch bài dạy của các thầy, cô giáo dạy phần chuyên đề học tập Công nghệ lớp 11 – Công nghệ chăn nuôi. Sách được biên soạn theo sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách giáo viên Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi giới thiệu và hướng dẫn giáo viên triển khai các phương án tổ chức các bài học trong sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi theo hướng tổ chức các hoạt động học tập mang tính khám phá, xuất phát từ những tình huống thực tiễn của cuộc sống, giúp học sinh mở rộng tri thức, trau dồi phẩm chất và phát triển năng lực.

Sách gồm hai phần:

Phần một. Hướng dẫn chung

Phần này giúp giáo viên tìm hiểu:

– Những đặc điểm cơ bản của chương trình môn Công nghệ lớp 11: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

– Những đặc điểm cơ bản của sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công
nghệ chăn nuôi: quan điểm biên soạn, cấu trúc và hình thức trình bày.

Phần hai. Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể

Phần này hướng dẫn dạy học các bài trong sách Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi. Cấu trúc chung của một bài gồm các mục sau đây:

I – Mục tiêu bài học

II – Cấu trúc và nội dung

III – Chuẩn bị phương tiện dạy học

IV – Gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học

V - Luyện tập

VI – Vận dụng

Một số bài có mục VII – Thông tin bổ sung.

Các phương án trình bày trong phần này chỉ là những gợi ý. Các thầy, cô giáo có thể tự do lựa chọn, điều chỉnh và sáng tạo các phương án riêng của mình sao cho phù hợp với năng lực, đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh và điều kiện dạy học ở lớp, trường, địa phương mình.

Mong rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp các thầy, cô giáo dạy tốt phần Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi.

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc để sách được tốt hơn.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Sách liên quan