Sách Giáo Viên Tin Học 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Thế Long
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 47.08 MB
  • Số trang : 218
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 252
  • Số lượt xem : 1.634
  • Đọc trên điện thoại :
Các thầy giáo, cô giáo thân mến!

Tin học không phải là môn học mới, nhưng trong chương trình cải cách lần này, môn Tin học được đặt vào một vị trí mới với một tầm mới, không chỉ ở chỗ đã trở thành một môn chính thức được học suốt 10 năm mà còn được cập nhật nhiều kiến thức hiện đại.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, môn Tin học lớp 11 có sự phân hoá sâu hơn theo định hướng nghề nghiệp. Ngoài kiến thức cốt lõi chung, nội dung môn học được tổ chức thành các nhóm chủ đề theo hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Phần này của mỗi định hướng chiếm khoảng một nửa thời lượng của chương trình. Do vậy, sách giáo khoa cũng được kết cấu thành hai quyển: sách giáo khoa Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính và sách giáo khoa Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng để phù hợp với việc sử dụng trong quá trình lựa chọn và triển khai dạy học. Để cung cấp cho học sinh những kiến thức và kĩ năng của một lĩnh vực phát triển và đổi mới rất nhanh này, vai trò của các quý thầy, cô giáo rất quan trọng. Quý thầy, cô giáo cần làm chủ được không chỉ phương pháp giảng dạy mới mà còn cả các kiến thức hiện đại và kĩ năng cần thiết của Tin học.

Sự đồng hành của các quý thầy, cô giáo rất có ý nghĩa. Chính các quý thầy, cô giáo là cầu nối để các ý tưởng nêu trong sách giáo khoa trở thành kiến thức của học sinh.

Các tác giả rất mong nhận được góp ý của các quý thầy, cô giáo để sách giáo khoa ngày càng hoàn thiện.

Cảm ơn quý thầy, cô giáo đã chọn sách giáo khoa Tin học 11 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Các tác giả

Thuộc bộ sách