Sách Giáo Viên Âm Nhạc 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Phương Hoa
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 21.31 MB
  • Số trang : 106
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 34
  • Số lượt xem : 405
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên là tài liệu tham khảo cho việc soạn giáo án của các thầy, cô giáo dạy môn Âm nhạc lớp 11. Sách được biên soạn theo sách giáo khoa Âm nhạc 11 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt làm sách giáo khoa.

Cuốn sách được thiết kế gồm hệ thống các hoạt động và gợi ý cụ thể cho việc đánh giá học tập theo năng lực học sinh phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách gồm hai phần:

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG

Phần này giúp giáo viên tìm hiểu: mục tiêu môn học, quan điểm biên soạn, yêu cầu học sinh cần đạt được về năng lực và phẩm chất, cấu trúc nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá.

PHẦN HAI. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

Cấu trúc chung của hướng dẫn giảng dạy cho từng phân môn:

I. Yêu cầu cần đạt

II. Thiết bị dạy học và học liệu

III. Tiến trình dạy học

Các hướng dẫn giảng dạy trình bày chỉ là những gợi ý, các thầy, cô giáo có thể tự do lựa chọn, điều chỉnh và sáng tạo các phương án riêng của mình sao cho phù hợp với năng lực, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và điều kiện dạy học ở lớp, trường, địa phương mình.

Các tác giả

Thuộc bộ sách