Sách Giáo Viên Hoá Học 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Kim Long
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 42.57 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 222
  • Số lượt xem : 1.684
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Hoá học 11, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giảng dạy môn Hoá học lớp 11. Sách được biên soạn bám sát theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Sách giáo viên Hoá học 11 bổ sung một số nội dung khoa học, giới thiệu phương án dạy các bài học trong sách giáo khoa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập đa dạng mang tính khám phá, dựa trên thí nghiệm và tình huống thực tiễn của cuộc sống, hướng dẫn giáo viên giúp học sinh mở rộng hiểu biết về hoá học, phát triển năng lực và trau dồi phẩm chất, đồng thời định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề liên quan đến hoá học.

Sách gồm hai phần:

Phần một. Hướng dẫn chung

Phần một giới thiệu những đặc điểm cơ bản của chương trình giáo dục môn Hoá học 2018 cấp Trung học phổ thông và sách giáo khoa Hoá học 11.

Phần hai. Hướng dẫn dạy học

Phần hai tập trung vào việc giới thiệu các phương án tổ chức hoạt động dạy và học cho từng bài. Mỗi bài đều có các mục chính sau đây:

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. THÔNG TIN BỔ SUNG

IV. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK

VI. GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Các phương án tổ chức hoạt động dạy và học trong mỗi bài bao gồm từ nội dung, hình thức tổ chức, phương thức đánh giá, những điều cần lưu ý,... đến phân phối thời gian đều chỉ là những gợi ý. Các thầy, cô giáo tuỳ ý lựa chọn, điều chỉnh, sáng tạo ra các phương án riêng của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh, điều kiện dạy và học ở địa phương, trưởng và lớp.

Mong rằng cuốn sách này có thể góp phần giúp các thầy, cô dạy tốt môn Hoá học lớp 11. Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét của các thầy, cô và bạn đọc.

Các tác giả

Thuộc bộ sách

Sách liên quan