Tiếng Anh 11 Global Success – Sách Học Sinh

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 17
  • Kích thước : 35.65 MB
  • Số trang : 134
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 672
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo “Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình môn Tiếng Anh" (từ lớp 3 đến lớp 12) ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nối tiếp bộ sách tiếng Anh bậc tiểu học (Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5), bộ sách tiếng Anh trung học cơ sở (Tiếng Anh 6, Tiếng Anh 7, Tiếng Anh 8, Tiếng Anh 9) và Tiếng Anh 10.

Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dưới bốn hình thức nghe, nói, đọc, viết thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Đồng thời, sách được biên soạn theo đường hướng lấy người học làm trung tâm, theo đó mọi hoạt động dạy học được thiết kế và tổ chức đều nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối đa cho học sinh tham gia vào các hoạt động luyện tập và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh.

Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh được biên soạn theo hướng tích hợp các kĩ năng, theo đó các kĩ năng đọc, nói, nghe, viết bổ trợ cho nhau và được phát triển xoay quanh bốn chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Cuộc sống của chúng ta (Our Lives); Xã hội của chúng ta (Our Society); Môi trường của chúng ta (Our Environment) và Tương lai của chúng ta (Our Future). Bốn chủ điểm này được cụ thể hoá thành mười đơn vị bài học (Unit), mỗi đơn vị bài học tương ứng với một chủ đề (Topic). Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn tập (Review), tập trung vào rèn luyện kiến thức ngôn ngữ và phát triển kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học.

Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh coi trọng đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh và các đặc điểm văn hoá của Việt Nam, của các nước nói tiếng Anh và của các nước trên thế giới. Ngoài ra, Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh còn được biên soạn theo hướng giúp bổ sung, làm giàu thêm kiến thức nền của học sinh về một số lĩnh vực khoa học và đời sống xã hội.

Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh được biên soạn dựa trên cơ sở lí luận hiện đại về biên soạn sách giáo khoa ngoại ngữ trên thế giới, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông ở Việt Nam, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn xuất bản Giáo dục Pearson.

Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các em học sinh, các nhà giáo, các bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc quan tâm để sách được hoàn thiện hơn.

Các tác giả

Thuộc bộ sách