Bài Tập Toán 11 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Đức Huyền
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 24.90 MB
  • Số trang : 170
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 103
  • Số lượt xem : 683
  • Đọc trên điện thoại :
Cùng với Sách giáo khoa Toán 11 và Sách giáo viên Toán 11 (Bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả biên soạn Bài tập Toán 11 (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Nội dung sách Bài tập Toán 11 thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 11 (Bộ sách Chân trời sáng tạo). Bài tập Toán 11, tập một bao gồm năm chương:

– Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

– Chương II. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

— Chương III. Giới hạn. Hàm số liên tục

– Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian

– Chương V. Các số đặc trưng do xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:

– KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– BÀI TẬP MẪU

– BÀI TẬP

Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh để Bộ sách ngày càng hoàn thiện hơn.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách