Sách Giáo Viên Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm 1A – Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Thị Kim Thoa
  • Lượt đọc : 897
  • Kích thước : 17.49 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 304
  • Số lượt xem : 3.277
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm 1A – Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục trên điện thoại
LỜI NÔI ĐẦU

Cuốn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 – Sách giáo viên được biên soạn để hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 1, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cũng như giúp giáo viên thực hiện tốt Chương trình Hoạt động trải nghiệm. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1. Một số vấn đề chung về Hoạt động trái động trai nghiệm ở trường tiểu học, giúp các nhà quản lí, giáo viên hiểu rõ hơn về Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: đặc điểm, mục tiêu, nội dung chương trình, con đường hình thành và phát triển năng lực cũng như cách đánh giá kết quả hoạt động.

Phần 2. Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1, giới thiệu chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1, chỉ rõ các yêu cầu cần đạt đối với lớp 1 và hệ thống các chủ đề dành cho hoạt động trải nghiệm thường xuyên, chủ đề sinh hoạt lớp và sinh hoạt dưới cờ. Đặc biệt, tài liệu chỉ ra cách tích hợp các nội dung giáo dục của Sao Nhi đồng, của công tác Đội và giáo dục địa phương trong các hoạt động cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa các chủ đề của các loại hình hoạt động. Phần này cũng giới thiệu một trong những cách tổ chức Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp để giáo viên và cơ sở giáo dục tham khảo.

Phần 3. Tổ chức thực hiện giáo dục theo chủ đề, hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề Với chín chủ đề trong sách giáo khoa, sách giáo viên làm rõ hơn mục tiêu của các chủ đề với các nhiệm vụ dành cho học sinh và các hoạt động giáo viên có thể tổ chức trên lớp để hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ này và trải nghiệm thường xuyên mọi lúc, mọi nơi,... Các hoạt động trải nghiệm được thiết kế dựa theo chu trình trải nghiệm của David Kolb, qua đó củng cố nhận thức và rèn luyện các kĩ năng hướng đến các phẩm chất và năng lực cần hình thành. Các hoạt động đánh giá đặc biệt được chú trọng, nhất là hoạt động tự đánh giá – cơ sở quan trọng để phát triển và hoàn thiện nhân cách.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các chuyên gia các tài liệu mà nhóm tác giả tham khảo để biên soạn cuốn sách này.

Mặc dù rất cố gắng, nhóm tác giả cũng tự chura thể đáp ứng đầy đủ những mong mỏi của người sử dụng, chúng tôi mong nhận được những đóng góp của các thầy cô giáo, các nhà trường và độc giả gần xa để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Thay mặt nhóm tác giả

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

Thuộc bộ sách

Sách liên quan