Sấm truyền Đức Phật thầy Tân An

Tác giả : Nguyễn Văn Hầu
  • Lượt đọc : 129
  • Kích thước : 7.50 MB
  • Số trang : 134
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 104
  • Số lượt xem : 797
  • Đọc trên điện thoại :
Bản Sâm truyen của tông phái Phật Thấy được sao chép năm Ki dậu, bị thất lạc từ nhiều chục năm nay, vừa tìm thầy tại Tòng Sơn, là một bản Nôm có thể coi như một bản văn rất xưa. Đó là chỉ nói về phần bản sao; còn về nguyên tác thì không rõ được là tác giả viết tự bao giờ. Nhưng có điều cầm chắc là xưa hơn nữa, hằng trên trăm năm.
Nhờ có để tháng năm sao chép mà ta tính được bản sao đó có từ 1909 và nhờ có đề tên người chép mà chúng ta biết những nét chữ bay bướm kia là của Đổ Trương, hoặc Nôm đúng theo cách đọc miền Nam thì là «Trò Trương».
Tại sao chỉ có khoảng sáu bảy chục hoặc một trăm năm mà cho rằng xưa ? Thế thì những áng văn Nôm (thi, kệ, văn tế) của Nguyễn Biểu, của Trấn Trùng Quang, của nhà sư chùa Yên Quốc còn lại từ trên 500 năm, hoặc chắc chắc hơn, như các bài thơ Nôm đời Hồng Đức còn truyền cách nay cũng đền hơn 400 năm, thì là xưa đèn bực nào ?
Vòn đã biết vậy, nhưng đó chỉ là những ghi nhận thời gian sáng tác của tác giả đồi với các văn phẩm còn truyền, chớ thử hỏi có mày ai hiện giữ được một bản Nôm sao chính thức các tác phẩm ày còn lại kể từ trăm năm ?
Tại các thư viện, tại viện khảo cổ nước nhà, những bản chép tay xưa ngần ấy cũng còn khá hiếm thì đừng nói chi là phía dân gian. Mà nhất là dân gian miền Nam Kì Lục Tình, một nơi xưa kia ít ai muồn làm gia phả, ít ai muồn ghi chép để đời và rất ít người chịu khó sưu tập tham khảo. Huồng gì trải nhiều binh lửa, đất nước rách nát vì biên cô nhỏ lớn dằng dai, cơ sở văn hóa quốc gia mà còn làm cảnh biển dâu, thì nói chi đến gia đình và cá nhân.