Sổ Tay Người Dùng Tiếng Pháp

Tác giả : Hữu Ngọc
  • Lượt đọc : 158
  • Kích thước : 11.16 MB
  • Số trang : 486
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 626
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sổ Tay Người Dùng Tiếng Pháp trên điện thoại
Dành cho những người Việt Nam học tiếng Pháp, sách hướng dẫn thực hành của ông Hữu Ngọc hiện nay là cuốn sổ tay đáng được giới thiệu nhất cho các học viên thuộc các trình độ. Tác giả, đầu năm nay đã được tặng thưởng Huân chương Pháp "Cành cọ Hàn lâm" đã tập hợp trong sách tất cả những gì có ích cho sự hiểu biết ngôn ngữ, văn hóa và văn minh Pháp.

Do tính chất đa dạng và thích hợp với thực tế của nó, cuốn sách là tài liệu bổ sung lí tưởng cho mọi phương pháp học ngữ. Ở đây có thể tìm thấy hàng loạt những điều có ích:

* Ngôn ngữ thông dụng trong đó dành phần lớn cho những từ và thành ngữ phổ biến ở Pháp.

* 400 câu cửa miệng của người Pháp (dịch sang tiếng Việt)

* Phần từ vựng nhiều trình độ mà không học sinh, sinh viên Trung học Đại học nào có thể bỏ qua.

* Những dữ kiện sáng sủa và tổng hợp về văn hóa và văn minh Pháp. Những chương tóm tắt khái yếu về lịch sử, địa lí, văn học Pháp và Việt Nam, khiến cho mọi người có thể dựa vào đó mà trao đổi ý kiến khi nói đến nước mình hay nước khác.

* Những tư liệu cơ bản về các nước trên thế giới và một chương về những chữ viết tắt không thể tránh được thường hay gặp trong câu chữ.

Được chỉnh lí lại cho cập nhật nhân dịp tái bản, cuốn sách này chắc chắn là công cụ tham khảo cần thiết cho bất cứ ai học tiếng Pháp.

Tôi vui mừng về sự tái bản và tha thiết thỉnh cầu tác giả cũng soạn ngay một cuốn sách tương tự về học tiếng Việt cho những học viên người Pháp hay nói tiếng Pháp.

10-8-1993
Jean Pierre Bricman
Giám đốc Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Pháp Hà Nội