Tiếng Nước Tôi

Tác giả : Du Yên
  • Lượt đọc : 43
  • Kích thước : 7.75 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 313
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tiếng Nước Tôi trên điện thoại
Cố thi sĩ Quách Tấn lúc tuổi về chiều có sáng tác một tập thơ tựa đề Trăng Hoàng Hôn. Trong phần giới thiệu tập thơ, thi sĩ viết:

“.. Thơ trong Trăng Hoàng Hôn chỉ là những nét chấm phá lướt qua giấy mỗi khi tâm động ý sanh ..."

Cuốn sách nhỏ này cũng là “những nét chấm phá” kết hợp những lúc “tâm động ý sanh”, cũng như bậc tiền bối đã làm.

Đây không phải là một tác phẩm nghiên cứu văn học Việt Nam hay bình luận thơ văn nước Việt. Cuốn sách này chỉ là tập hợp các kỷ niệm của cô học trò trung học thích thú ngồi nghe vị giáo sư Việt văn say sưa giảng bài trên bục gỗ, hơn bốn mươi năm về trước. Những kỷ niệm rời rạc đó được ghi lại tùy hứng, theo trí nhớ, được kiểm chứng lại nhờ tra cứu thêm và được sắp xếp theo thứ tự từng chương, từng đề mục.

Ngôn ngữ nước ta đã biến dạng rất nhiều sau hơn ba mươi năm qua. Biển dạng trong chiều hướng thoái hóa. Ngày nay trong nước không còn “giáo sư Việt văn say sưa giảng bài”, không còn “học trò thích thú ngồi nghe”, vì những bài giảng cũng đã biến dạng rất nhiều, không còn mang tính chất văn chương và tình tự dân tộc nữa. Thế hệ trẻ ngày nay ở nước ngoài dù có cố gắng học tiếng Việt, đọc và nói được tiếng Việt thì đã là một hạnh phúc cho các bậc làm cha mẹ như chúng ta rồi. Chúng ta không mong thế hệ sau chúng ta hiểu được thơ văn Việt Nam, thuần túy và phong phú như thơ văn của hơn ba mươi năm trước.

Với nỗi ngậm ngùi trước việc sắp đánh mất một kho tàng quý giá, tôi xin gởi tặng tất cả thân quyến xa gần cuốn sách này, gọi là để đọc giải khuây những khi nhớ về các kỷ niệm thân thương.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người Việt Nam nào vẫn còn náo nức để được đọc một bài văn, một bài thơ viết bằng tiếng Việt; và đọc với một nỗi thích thú vô bờ, một tấm tình yêu mến thiết tha ...

Du Yên Tháng 11, 2009