Tủ Sách Bách Khoa Phật Giáo - Lịch Sử Phật Giáo

Tác giả : Nguyễn Tuệ Chân
  • Lượt đọc : 11
  • Kích thước : 17.13 MB
  • Số trang : 386
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 973
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tủ Sách Bách Khoa Phật Giáo - Lịch Sử Phật Giáo trên điện thoại
Sau khi truyền vào Trung Quốc, Phật giáo lập tức không ngừng kết hợp nhịp nhàng với xã hội, tư tưởng, văn hóa truyền thống Trung Quốc để cuối cùng hình thành nên một nền Phật giáo bản địa với đầy đủ đặc điểm riêng, đồng thời hình thành nhiều tông giáo Phật giáo Trung Quốc với những đặc sắc riêng.
Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc mà người Hán truyền bá còn tạo ảnh hưởng đến Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và một số quốc gia khu vực châu Á, hình thành nên cái gọi là “vùng văn hóa Phật giáo Trung Quốc". Vì vậy có thể nói, tuy Phật giáo sinh ra ở Ấn Độ, nhưng Trung Quốc mới là quê hương thứ hai để Phật giáo phát triển.
Phật giáo Trung Quốc có lịch sử phong phú và nội hàm văn hóa sâu sắc, điểm này không một đất nước Phật giáo lưu hành hiện nay có thể so được. Xét từ lịch sử phát triển và lưu truyền của Phật giáo, Phật giáo đã từ Ấn Độ truyền bà đi các nơi trên thế giới, chủ yếu chia ra hai lộ tuyển là Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo Nam truyền dùng kinh điển chủ yếu là chữ Pali, còn Phật giáo Bắc truyền dùng kinh điển chủ yếu là chữ Phạn. Phật giáo Bắc truyền lại có thể chia ra hai hệ thống lớn là hệ Hán ngữ và hệ Tạng ngũ, mà Phật giáo bao gồm cả ba hệ thống lớn nhất gồm Hán ngữ, Tạng ngữ và Pali ngữ.