Tủ Sách Bách Khoa Phật Giáo - Mật Tông Phật Giáo

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Nguyễn Tuệ Chân
  • Lượt đọc : 23
  • Kích thước : 20.71 MB
  • Số trang : 311
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 300
  • Số lượt xem : 1.292
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tủ Sách Bách Khoa Phật Giáo - Mật Tông Phật Giáo trên điện thoại
Mặt tổng tuy biến mất ở Ấn Độ, nhưng được truyền bá ra bên ngoài, bắt đầu từ Tây Tạng, rồi từ Trung Quốc truyền sang Nhật Bản, bản đảo Triều Tiên, trở thành một tông phái tôn giáo phát triển mạnh. Đặc biệt là Một giáo sau khi truyền vào Tây Tạng hình thành độc nhất một phải Tạng Mật, kiến lập chế độ chính giáo hợp nhất ở Tây Tạng, đây là điều chưa từng xảy ra với các tông phải khác của Phật giáo. Nghiên cứu về lịch sử và tư tưởng của Mật tông là điều rất quan trọng, đặc biệt đối với việc nghiên cứu lịch sử tồn giáo và xã hội học tôn giáo. Nếu không hiểu sự phát triển và truyền bà của Mật tông thì khó có thể hiểu biết thật sự sâu sắc về Ấn Độ trong thời kỳ từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 sCN, về Tây Tạng. Hán địa Trung Quốc từ hơn một ngàn năm nay cũng như sự ảnh hưởng lớn mạnh của tôn giáo đến văn hóa Nhật Bản.
Sách giới thiệu và nghiên cứu chuyên môn về Mặt giáo hiện nay không nhiều, nói chung mọi người đều có cảm giác thần bí đối với Mật tông. Mục đích của quyển sách này là giới thiệu những kiến thức căn bản về Mật tông, vén lên bức màn thần bí của Mật tông từ sự khởi nguyên, hình thành, phát triển, truyền bả, đến giáo nghĩa, nghỉ quỹ, tu pháp. Hy vọng sẽ hữu ích đối với bạn đọc và những nhà nghiên cứu tôn giáo học.