Việt Nam những ngày lịch sử

  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 27.45 MB
  • Số trang : 162
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 844
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Việt Nam những ngày lịch sử trên điện thoại
Trong việc nghiên-cứu Lịch-sử,tài-liệu sử đóng một vai-trò thiết-yếu nên khi còn ở trong nước Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa Việt nam đã đặt việc xuất-bản các tài liệu Sử lên hàng đầu.
Khi ấy Tủ sách TÀI LIỆU SỬ của nhà xuất-bản NGHIÊN CỨU SƯ-ĐỊA đã ấn hành 2 cuốn Quốc-triều Chánh-biên và Phan-Bội-Châu Niên-biểu.
Ngày nay tiếp-tục đường lối đã định,chúng-tôi xin giới thiệu cuốn VIỆT-NAM NHỮNG NGÀY LỊCH-SỬ này của - Bác-sĩ Nguyễn-Tương-Bách.Đây là một tập Hồi-ký viết về đời ông từ lúc còn thơ ấu sống ở Cẩm-giêng (Tỉnh Hải-dương, Bắc-phần Việt-nam) cho đến khi lưu-lạc ở Trung-hoa cả thời Quốc dân đảng lẫn khi Cộng-sản năm chính-quyền.
Đứng về phương-diện Nghiên-cứu Lịch-sử,đọc phần tác giả viết về dòng họ Nguyễn-Tưởng-chúng ta sẽ thấy những nét đặc biệt của nếp sống Việt-nam ở thôn-quê cùng sự cố gắng của mọi người trong nhà để trở thành một gia đình danh-tiếng.
Trong phần nói về nhóm Phong-hoa,Ngày nay,Tự-lực Văn đoàn và nhà xuất-bản Đời-nay, chúng ta sẽ có thêm một số tài-liệu để cung-cấp cho Văn-học sử Việt-nam. Trong phần viết về Những ngày sóng gió, độc giả sẽ biết thêm nhiều chi tiết độc đáo về những cuộc tranh chấp giữa các đảng-phái Quốc-gia và Cộng-sản, sự dân xếp của các Tướng lãnh Trung-hoa để thành lập Chính-phủ Liên-hiệp, cho đến khi Việt-minh tấn công các trụ sở cũng như các căn cứ của các đảng-phái Quốc-gia khiến cho các tổ chức này phải chạy sang Trung-hoa.
Phần nói về Những ngày Lưu-vong ở Trung-hoa độc-giả sẽ biết nhiều chi-tiết về những thành-phố mã tác-giả đã đi qua:Côn-minh,Mông-tự,Bình-biên,Quảng-châu,Hương-cảng, những nơi mà nhiều nhà cach-mạng Việt-nam đã phải sống thiếu-thôn,khổ sở để đi tìm con đường cứu nước.Độc giả sẽ có thêm nhiều chi-tiết về Hội-nghị Hương-cảng trong đó Bảo đại đã triệu-tập các đảng-phái Quốc-gia để thành lập Chính-phủ Quốc-gia.
Trung-thành với mục-tiêu của Sử học chúng-tôi in ngu yên-văn Hồi-ký của tác giả dù điểm chưa được chính xác lắm. biết rằng có một số
Về quan-điểm chính trị chúng tôi xin độc-giả thông- cảm trường hợp của tác-giả,hiện-nay vẫn còn sống ở trong Lục-địa Trung-hoa,khi thấy tác-giả có những nhân định bong-gió về chế-độ chính-trị của xứ này sau năm 1949.
Montreal mùa Tuyết 1981