Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991): những sự kiện lịch sử

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
  • Lượt đọc : 16
  • Kích thước : 91.29 MB
  • Số trang : 596
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 176
  • Số lượt xem : 1.267
  • Đọc trên điện thoại :
Quan hệ giữa hai dân tộc Nga - Việt trong lịch sử được biểu hiện ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên của người Nga với người Việt Nam vào giữa thế kỷ XIX. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam chi thực sự bắt đầu từ sau Cách mạng tháng Mười năm 1917. Tác động to lớn nhất và quan trọng nhất của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách mạng Việt Nam là đã vạch ra con đường cứu nước đúng đắn cho đủ tộc Việt Nam. Các cuộc tiếp xúc Liên Xô - Việt Nam đầu tiên được tiến hành thông qua Quốc tế Cộng sản và gắn liền trước hết với tên tuổi và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Không ai có thể phủ nhận công lao và vai trò to lớn của Liên Xô trong việc đào tạo hàng loạt những nhà cách mạng cộng sản lêninit cho cách mạng Việt Nam. Mang trong mình những tiến thức được đất nước Xô Viết trang bị, vận dụng nó vào cục cách mạng ở Việt Nam, các cựu sinh viên Việt Nam đã trở thành những chiến sĩ, những người lãnh đạo cách mạng xuất chúng, nhiều nhà khoa học tài ba... và nổi bật là Hồ Chí Minh - vị Chủ ịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, nhà yêu nước vĩ đại, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, danh nhân văn hoá thế giới thế kỷ XX.