Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21

Tác giả : Đỗ Tiến Sâm
  • Lượt đọc : 16
  • Kích thước : 177.50 MB
  • Số trang : 766
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 1.149
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách phân tích những khía cạnh cơ bản của đưòng lối cải cách và mở cửa do ban lãnh đạo Trung Quổc tiến hành trong suốt ba thập niên qua, xem xét những giai đoạn và vấn đề quan trọng nhất của sự chuyển đổi cơ cấu chính trị và xã hội, nền kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc với 75 triệu đảng viên là lực lượng hàng đầu và lảnh đạo.