Hiện đại hoá và hậu hiện đại hóa

Thể loại: Xã Hội Học ;Chính Trị
Tác giả : Ronald Inglehart
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 99.94 MB
  • Số trang : 604
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 962
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa của Ronald Inglehart là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ hai đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990. được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Trên cơ sở bằng chứng thực nghiệm này, tác giả đã có những đánh giá nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị dạng diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới.
Đây là một công trình nghiên cứu điều tra xã hội học có giá trị tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam, trong bối cảnh đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hữu. hiện đại hóa. Để giúp bạn đọc thuận tiện theo dõi và tham khảo, chúng tôi cố gắng giữ nguyên các luận chứng của tác giả, mặc dù có những luận chứng rất khác với cách đánh giả của chúng ta, nhất là các vấn đề có liên quan tới học thuyết Mặc, vấn để dân chủ và nhân quyển, vấn đề sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu, v.v.. Chúng tôi coi đây là quan điểm riêng của tác giả.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Tháng 11 năm 2008
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA