Việt sử những điều hay nên biết

Thể loại: Lịch Sử ;Xã Hội Học
Tác giả : Lê Thái Dũng
  • Lượt đọc : 168
  • Kích thước : 11.09 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 168
  • Số lượt xem : 881
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Việt sử những điều hay nên biết trên điện thoại
Việt Nam là một quốc gia cả bé đây lịch sử trải hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển đã có biết bao nhân vật, sự kiện để lại đầu ấn đậm nét được ghi chép, ghi nhớ và lưu truyền trong đời sống xã hội. Có thể nói đó chính là một trong những động lực để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách vì vậy học tập, tìm hiểu lịch sử nước nhà sẽ giúp mỗi người Việt Nam tự hảo hơn về truyền thống vẻ vang những trang sử hảo hùng mà cha ông đã viết lên trong suốt tiến trình dựng nước giữ nước.
Trong bài Cần phải biết sử học nước nhà đăng trên Tạp chi Tri Tần số 7 (2.1941) tác giả Khuông Việt viết Có đọc sử mới thấy rõ rằng tinh thần quốc gia Việt Nam, trải mấy ngàn năm không bao giờ chết. Có đọc sử mới thấy rõ căng khó nhọc của tổ tiên gây dựng nước nhà, gìn giữ giang sơn, mở mang bờ cõi là lớn lao đến thế nào! Có đọc sử mới thấy rõ những chiến công oanh liệt những hành động hiên ngang của các vị anh hùng xưa, đáng quý trọng đáng tôn sùng là thế nào? Thấy rõ những điều ấy rồi người đọc sử sẽ giật mình như tỉnh một giác mê ly, như ra khỏi nơi u ám. Rồi, trước mắt người đọc sử xán lạn, rực ப rôi hiện ra con đường vinh quang của lịch sử Việt Nam dài dằng dặc.
...