Lễ Nghi Thương Mại

Tác giả : Dương Thu Ái
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 67.33 MB
  • Số trang : 348
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 185
  • Số lượt xem : 1.152
  • Đọc trên điện thoại :
Phần 1: Lễ nghi thương mại
Phần 2: Lễ nghi đàm phán
Phần 3: Lễ nghi nghi thức
Phần 4: Lễ nghi thăm hỏi khách hàng
Phần 5: Lễ nghi chiêu đãi thương mại
Phần 6: Hoạt động thương mại hàng ngày