Việt Nam Sử Lược

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Trần Trọng Kim
  • Lượt đọc : 4.092
  • Kích thước : 2.01 MB
  • Số trang : 723
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.976
  • Số lượt xem : 13.658
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1921 và được tái bản rất nhiều lần, có lúc đã được dùng làm sách giáo khoa tại miền Nam trước năm 1975.