Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Tác giả : Delia Owens
  • Lượt đọc : 9.606
  • Kích thước : 3.31 MB
  • Số trang : 510
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 4.603
  • Số lượt xem : 17.840
  • Đọc trên điện thoại :
Khi màn đêm buông, Tate đi bộ trở về cái lán. Nhưng khi đến bên phá nước, ông dừng lại dưới tán cây dày đặc và dõi mắt theo hàng trăm con đom đóm vẫy gọi sâu trong bóng tối hun hút của đồng lầy. Thật xa ngoài kia, là nơi loài tôm hát.