207 Đề Và Bài Văn THCS 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Tạ Thanh Sơn
  • Lượt đọc : 384
  • Kích thước : 62.35 MB
  • Số trang : 247
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 1.207
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách tham khảo được biên soạn theo chương trình cải cách về môn Ngữ văn của bộ GD & ĐT. Các đề và bài văn bám sát bài học về văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 7.

Mỗi bài văn thường có 3 phần:

Đề luyện tập

Bài văn tự luận

Bài đọc tham khảo

Các đề và bài văn tự luận được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tinh thần được mở rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn được thể hiện cụ thể và tường minh qua các bài văn tự luận và bài đọc tham khảo.