Ẩn số và đáp số về cơ thể con người

Tác giả : Lê Quang Long
  • Lượt đọc : 196
  • Kích thước : 6.13 MB
  • Số trang : 106
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 141
  • Số lượt xem : 1.396
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu nhỏ này có 3 đặc điểm :
1. Đã có một số sách giải đáp về giải phẫu-sinh lí người, trong đó có nhiều câu khớp với chương trình và nội dung sách giáo khoa "Sinh học 9". Tuy nhiên, đó có thể là vì các tác giả đã dựa vào kinh nghiệm dạy học hoặc kiến thức sẵn có của mình để giả định đa số các thắc mắc. Tài liệu này khác ở chỗ đã chọn trong số hàng ngàn thắc mắc thực sự của hàng trăm giáo viên dạy Sinh học 9 vốn đã được chính tác giả trực tiếp cố gắng giải đáp trong những năm dạy học và được thỉnh giảng tại các lớp bồi dưỡng giáo viên khắp các miền trong cả nước.
2. Các sách giải đáp trước (trong đó có cuốn "Giải đáp thắc mắc về con người", NXB Giáo dục, Hà Nội, 1991 của chính tác giả) đã dùng những kiến thức và quan điểm khoa học lúc bấy giờ để soạn câu trả lời. Tập tài liệu này đã cố gắng dùng cách nhìn hiện đại, với dẫn liệu hiện đại (hầu hết sau năm 1995) để đặt lại vấn đề và giải đáp.
3. Nội dung của tài liệu này có thể không cân đối giữa các chương mục và có xu hướng tập trung vào một số vấn đề mà giáo viên và học sinh hiện nay đang thắc mắc, đơn giản vì đây là những thắc mắc thực.
Riêng đối với các từ nước ngoài, tác giả tạm phiên bản theo cách thông dụng hiện nay để thuận lợi cho nhiều độc giả, nghĩa là tạm ghi bằng tiếng Việt theo âm ngoại.
Tác giả tài liệu này là GS.TS. Lê Quang Long, một giáo viên có quá trình dạy giải phẫu-sinh lí người khá lâu (55 năm) ở đại học cũng như ở phổ thông. NXB Giáo dục hi vọng sẽ đáp ứng được một phần nào nhu cầu bổ sung kiến thức của các bạn giáo viên và học sinh xa gần, mặc dù, tất nhiên còn có thiếu sót.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC