An Toàn Bức Xạ Ion Hoá

Tác giả : Ngô Quang Huy
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 56.86 MB
  • Số trang : 381
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 942
  • Đọc trên điện thoại :
Việt Nam đã và đang sử dụng các nguồn phóng xạ và các thiết bị bức xạ trong hơn 50 năm nay và việc quản lý an toàn bức xạ là một nhu cầu rất cần thiết.

Quyển sách là tài liệu đầu tiên biên soạn bằng tiếng Việt một cách có hệ thống và đầy đủ về ba lĩnh vực chính trong công tác an toàn bức xạ là an toàn khi làm việc với các nguồn bức xạ, an toàn trong quản lý các chất thải phóng xạ và an toàn trong vận chuyển các nguồn phóng xạ.

Quyển sách trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu cho các đối tượng bạn đọc từ sinh viên, cán bộ khoa học đến các nhà quản lý về an toàn bức xạ và các nhân viên bức xạ.