Bách Việt

Thể loại: Tiểu Thuyết ;Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Cát Ngạc
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 30.41 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 152
  • Số lượt xem : 918
  • Đọc trên điện thoại :
Bắt đầu «Thượng cổ thời đại» theo lịch-sử ca truyền, nước ta bắc giáp Động-đình-hồ, tây giáp Ba - Thục, đóng giáp Đông-hải và Nam giáp nước Hồ-Tôn. (Việt-Nam Sử Lược của Trần-Trọng-Kim trang 23)
Đối chiếu với bản đồ nước Tầu hồi nhà Chu thì đó gần là bờ cõi nước Sở, một nước chư hầu của nhà Chu, về thế kỷ thứ 10 trước Thiên-Chúa.
Vậy nước Sở có liên-lạc gì với nước ta ? hay nói chung, với giòng giống Bách-Việt ?
Đó là đầu đề của cuốn chuyện này. Kẻ viết dựa vào dã-sử mà soạn ra, mong giúp đồng bào và các người yêu nước Việt-Nam biết thêm tí chút về thời đại thượng cổ của nước nhà.