Mưu trí thời lưỡng Tống

Thể loại: Quân sự ;Lịch Sử
Tác giả : Đường Nhạn Sinh
  • Lượt đọc : 293
  • Kích thước : 1.72 MB
  • Số trang : 384
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 233
  • Số lượt xem : 1.799
  • Đọc trên điện thoại :
Trong 5.000 năm lịch sử ở Trung Quốc thì triều Tống chỉ là một đoạn thời gian ngắn, từ khi Tống Thái tổ Triệu Khuông Dận phát động cuộc binh biến ở Trần Kiều cho đến khi ông vua bé con Triệu Bính nhảy xuống biển tự sát. Cộng cả hai triều Nam Bắc là 320 năm. Trong 320 năm đó, đời Lưỡng Tống đã để lại những nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Hiểu về họ là hiểu được tất cả nhân tình thế thái. Đời Tống cũng là thời buôn bán thịnh hành. Thương nghiệp đã ảnh hưởng đến con người. Vậy con người phải sống sao cho thích ứng. Đó là bài học cho thương trường ngày nay vậy.