Xã hội Việt Nam thời Pháp Nhật - Quyển 1

Thể loại: Lịch Sử ;Xã Hội Học
Tác giả : Trần Huy Liệu
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 44.36 MB
  • Số trang : 182
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 141
  • Số lượt xem : 751
  • Đọc trên điện thoại :
Trước khi xuất bản quyền Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, chủng tôi sẽ kể tiếp xuất bản một số tài liệu có quan hệ với những cuộc vận động cách mạng từ khi thực dân Pháp bắt đầu đánh chiếm nước ta đề làm tài liệu tham khảo. Trong đó có mấy điềm đáng chú ý:
1– Đây chưa phải là một bộ sử, nên những tài liệu chưa được phân tích đề đi đến một lồng hợp, để ra lý luận, rọi ra một quan điểm rõ ràng; mà mới chú ý cung cấp tài liệu, càng nhiều càng tốt đề các bạn đọc có thể căn cử vào đó mà nghiên cứu lịch sử cách mạng cận đại Việt- nam.
2– Những tài liệu tham khảo trong tập sách này và những tập sau do ở nhiều nguồn: hoặc do những văn kiện cách mạng đã viết hay in ra; hoặc do những tài liệu của bọn thống trị Pháp ngày trước mà chúng tôi tìm được, hoặc cả những bản còn giữ kin trong hồ sơ của chúng; hoặc do cuộc điều tra tại chỗ hay hỏi chuyện những người trong cuộc. Trong những tài liệu này nếu có đôi chỗ sai khác nhau về chi tiết của một sự kiện nào, chúng tôi cũng giữ y nguyên để tiện cho việc phân tích, phê phân sau.
3 – Vì mục đích là cung cấp tài liệu, chúng tôi chú ý hệ thống hỏa những tài liệu theo phạm trù của nó. Tránh những chuyện rườm rà. Tránh tiểu thuyết hóa. Nếu tài liệu có những chỗ nhiêu ít không của nhau, chúng tôi cũng cử trình bày cả ra không thêm bởi, tôn trọng sự thực.
Mong rằng những tài liệu tham khảo này sẽ giúp ích cho bạn đọc thân mến trong việc nghiên cứu lịch sử cách mạng Việt-nam.

BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA