Cẩm nang tiếng anh

Tác giả : Lê Lâm Khang
  • Lượt đọc : 575
  • Kích thước : 2.56 MB
  • Số trang : 187
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 271
  • Số lượt xem : 1.975
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Cẩm nang tiếng anh trên điện thoại
Giống như những quá trình khác của con người như quá trình tiêu hóa, ngủ....Quá trình đắc thụ ngôn ngữ cũng vậy chúng ta học ngoại ngữ theo một cách và chỉ một cách duy nhất đó là khi chúng ta hiểu được nội dung tiếp nhận. Tôi gọi đó là “đầu vào vừa sức”. Chúng ta thụ đắc ngôn ngữ khi chúng ta hiểu điều người khác nói. Không phải cách người khác nói mà là điều họ nói hoặc chúng ta hiểu điều chúng ta đọc. “Đầu vào vừa sức” chính là biện pháp cuối cùng của nghề dạy ngôn ngữ. Sau khi chúng ta đã thử
hết những thứ khác. Chúng ta đã được dạy bằng ngữ pháp, bài tập, bài thực hành, bằng vi tính.....Nhưng thứ duy nhất có vẻ hiệu quả là tiếp nhận nội dung có thể hiểu được.

Do đó bất cứ điều gì làm cho đầu vào dễ hiểu hơn như tranh ảnh, kiến thức về thế giới, đồ vật...đều hỗ trợ quá trình thụ đắc ngôn ngữ.