Cắn khớp học

Tác giả : Hoàng Tử Hùng
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 60.50 MB
  • Số trang : 314
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 122
  • Số lượt xem : 1.240
  • Đọc trên điện thoại :
Cắn khớp học là một trong những môn chuyên khoa được hình thành từ kết quả của sự tích hợp kiến thức và kỹ năng của Giải phẫu học và giải phẫu chức năng vùng đầu - mặt - răng, các khoa học sinh học miệng và nha khoa phục hồi.

Cắn khớp học cơ sở Khám cắn khớp và Điều chỉnh khớp cắn Giá khớp và Máng nhai