Đại Việt Thông Sử

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Lê Quý Đôn
  • Lượt đọc : 527
  • Kích thước : 19.84 MB
  • Số trang : 505
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 730
  • Số lượt xem : 4.180
  • Đọc trên điện thoại :
Đại việt thông sử, mặc dù không còn nguyên vẹn, vẫn là bộ sách có ích cho những người làm công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc, cụ thể là lịch sử dân tộc hồi thế kỷ XVI - XVII.
Chính vì nghĩ như thế, cho nên viện sử học đã cho dịch và in nguyên văn Đại Việt Thông Sử trong Lê Quý Đôn toàn tập.
Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 1976
Văn Tân